Aanbod en toegankelijkheid sociale kruidenier moet weldegelijk beter!

10 November 2017

Aanbod en toegankelijkheid sociale kruidenier moet weldegelijk beter!

Met enige verbazing hebben wij de reactie van schepenen Casaer en Smeyers gelezen op onze suggestie om het project socia le kruidenier anders te benaderen. De indruk wordt gewekt dat wij het hele project niet genegen zouden zijn en dat klopt uiteraard niet. We vinden het niet genoeg, dat is wat wij zeggen. 

 

Fatma Yildiz: "Schepen Smeyers insinueert dat wij niet op de hoogte zijn van de werking van de sociale kruidenier. Niets is minder waar: ikzelf en meerdere mensen binnen Groen hebben de winkel al bezocht en wij luisteren naar de verzuchtingen van  de mensen die er gebruik van maken."

Mensen in armoede en vrijwilligers melden ons volgende knelpunten:

  • een sociale kruidenier gaat over meer dan een fraai ingericht winkelpand, inhoudelijk heeft dit project zeker nog een weg te gaan
  • basisproducten zoals koffie/thee, olie, suiker, broodbeleg/smeersel, babyvoeding,... zijn niet doorlopend beschikbaar
  • vervallen producten blijven in de schappen en men moedigt de mensen ook aan deze niet te laten staan ('je gaat niet dood van iets dat een paar dagen over tijd is')
  • de nobele geste om de bedeling van Kamiel Sergeant over te nemen heeft ook gemaakt dat niemand zich nog zomaar mag aanbieden als het even wat moeilijk is op het einde van de maan  d. Je moet door het OCMW gescreend worden. Illegalen zijn sowieso niet welkom. De drempel wordt bewust hoog gehouden.

Fatma Yildiz: "Ik had liever een inhoudelijke reactie op deze vragen gekregen dan het verwijt dat wij een mooi project en al de mensen die er aan meewerken schofferen."