320 ha open ruimte bedreigd in Aalst

01 Maart 2024

320 ha open ruimte bedreigd in Aalst

Groen Aalst stelt dat er meer dan 320 ha open ruimte bedreigd is door een harde bestemming op het gewestplan, woongebied, woonuitbreidingsgebied en industrie. Bijna 200 ha daarvan is momenteel in landbouwgebruik. 

Volgens het betonrapport van Natuurpunt verdwijnt er in Aalst dagelijks 380m2 onder verharding. Op basis van een schriftelijke vraag, GIS data en geopunt berekende Groen fractieleider Lander Wantens dat er in Aalst verspreid over het centrum en de deelgemeenten 320 hectare open ruimte bedreigd is. Daarvan is 75 ha woongebied, 155 ha woonuitbreidingsgebied, 8ha de reservatiestrook van de N41 en 80 ha de onbebouwde ruimte van de Siesegemkouter. De 155 ha woonuitbreidingsgebied bevinden zich sinds kort onder een “stolp” tot 2040 in kader van de betonstop. Maar de stad kan deze nog steeds vrijgeven, dus deze ruimte is nog steeds bedreigd.

Landbouw

Het grootste deel van deze bedreigde open ruimte wordt vandaag gebruikt door de landbouw, bijna 200 ha. Dit bleek ook uit het landbouwbeleidsplan dat de stad liet opmaken, 10 % van de huidige aardappelteelt in Aalst zou zich in woonuitbreidingsgebied bevinden. Naast Landbouw zijn er ook heel wat percelen waar vandaag bomen of bosjes staan die dreigen gekapt te worden als de bestemming zoals op het gewestplan gehandhaafd wordt.

 

"Met Groen vragen we om deze open ruimte maximaal te beschermen, voor de landbouw én natuur" zo stelt Groen Fractieleider Lander Wantens

 

Siesegem

Op de Siesegemkouter in Aalst is sinds de omvorming naar industrie een zeer grote oppervlakte aan open ruimte bedreigd. Vaak landbouwgronden die volgens het landbouwbeleidsplan tot de meest waardevolle van heel Aalst behoren. Het is onbegrijpelijk dat het huidige bestuur deze gronden wil opofferen, er zijn voldoende alternatieven in bestaande bedrijventerreinen om nieuwe ondernemingen aan te trekken aldus Wantens
Ook de reservatiestrook voor de N41 in Gijzegem dreigt een groot stuk van de open ruimte in de palmen, Op Aalsters grondgebied is 8,26 ha open ruimte waarvan het grootste deel Landbouw, maar ook enkele bosjes bedreigd. Beide plannen met een visie van de vorige eeuw wil Groen omvormen zodat de waardevolle open ruimte daar behouden kan blijven.

Deelgemeenten

Veel van de open ruimte die bedreigd wordt bevind zich in de deelgemeenten. Zo is er in Moorsel 36 hectare open ruimte bedreigd. Maar ook Hofstade 21 ha, Gijzegem 14 ha, Herdersem 17 ha, Baardegem 15 ha en Nieuwerkerken 19 ha hebben grote percelen open ruimte die bedreigd zijn. Ook in Erembodegem zeer veel open ruimte bedreigd, deze bevind zich hoofdzakelijk in woongebied (31 hectare). Dit bleek ook uit het masterplan open ruimte, we pleiten met Groen er dan ook voor om deze groene binnen gebieden maximaal te beschermen.

 

RUP Groen

Oppositiepartij Groen wil dat er de volgende legislatuur een ruimtelijk uitvoeringsplan komt om de open ruimte in Aalst en de deelgebieden maximaal te beschermen. Meerdere steden en gemeenten in Vlaanderen hebben de voorbije jaren open ruimte beschermd door de bestemming te wijzigen, ook Aalst kan dit doen. "Om ons te beschermen tegen de klimaatverandering, voor de toekomst van de landbouw en het behoud van de groene ruimte is een dergelijk plan prioritair", besluit Wantens.