Groen stelt actieplan voor om overlast rechteroever en stationsomgeving aan te pakken

28 November 2023

Groen stelt actieplan voor om overlast rechteroever en stationsomgeving aan te pakken

Groen Aalst zal de voorstellen om de problemen aan het station en op rechteroever aan te pakken, zoals die vandaag op de agenda staan, steunen. Zeggen dat heel veel Aalstenaars zich zorgen maken over de veiligheid op deze locaties is nog zacht uitgedrukt en deze gemeenteraad moet krachtig ingrijpen. Maar daarnaast is er ook nood aan een duidelijk actieplan op lange termijn met een breed scala aan maatregelen. 

Een samenscholingsverbod is iets om een uitslaande brand te blussen maar nooit de structurele oplossing kan zijn. Onze partij pleit dan ook voor een onmiddellijke aanpak van de onderliggende oorzaken van wat we vandaag in onze straten zien. Het stadsbestuur had anderzijds wel al veel langer actie moeten ondernemen. Deze zaken liggen al jaren in het vuur en het had misschien nooit zo ver hoeven te komen als we eerder hadden opgetreden. 

Zo pleiten we voor een aanpak op meerdere domeinen

  1. Wat het stationsplein betreft denken we dat er moet worden samengezeten met de NMBS om het station te moderniseren, het anders in te richten met meer licht, passage en uiteindelijk ook te mikken op een groter treinaanbod en ruimer gebruik zodat het een minder afgelegen en aantrekkelijke hangplek wordt. Het plein zelf is erg grijs en grauw en nodigt niet uit tot kwaliteitsvol sociaal contact. Er zou ook met de horeca en middenstand overlegd kunnen worden voor een totaalaanpak en herwaardering van deze eerste toegangspoort tot de stad.
  2. Ook op rechteroever zijn er kansen om probleemgedrag te ontmoedigen door een andere sfeer te creëren. Herinneren we ons enkel de recente wekenlange sluikstort - saga in de Moorselbaan. De verlaten politiepost aan de Varkensmarkt. Het wegvallen van het buurtwerk van Parol, die een belangrijke rol had als gemeenschapsvormend centrum. We pleiten er dan ook voor om op deze locatie opnieuw buurtwerk te stimuleren met een vaste stek.
  3. We zijn overtuigd dat de politie doet wat ze kan. Maar enkel repressie en steekvlampolitiek zoals nu het geval is kan nooit de enige oplossing zijn. Door de politie op straat die zichtbaar aanwezig moet zijn aan te vullen met straathoekwerk en buurtstewards kan politie concentreren op haar zuiver politionele taken. We begrijpen dat preventie niet altijd het favoriete woord is in een debat dat vandaag eerder naar het autoritaire gaat maar het preventieve luik wordt al jaren verwaarloosd en het is niet zo dat we er nu beter aan toe zijn.
  4. Tenslotte is de olifant in de kamer allicht de strijd tegen drugs. We mogen er voorzichtig van uitgaan dat zowel het gebruik als de verkoop van narcotica een positieve correlatie heeft met overlast en onveiligheid. Aan ons om ook deze strijd dus op te voeren, teneinde niet te dweilen met alle kranen open.