Bouwaanvraag voor Jumpings op domein De Kluizen bedreigt 3,6 bos en natuur

16 Februari 2013

Persbericht Groen Aalst 19/2/2013 Vlak voor carnaval 2013 werd een openbaar onderzoek gestart om op domein De Kluizen (het voormalig vliegveld van Aalst) een grootschalig centrum voor ruitersport uit te bouwen.De eigenaar van het domein, nv Hof Somergem, wil daar massa-evenementen zoals de internationale jumping verder uitbouwen tot 25 activiteiten per jaar. Zijn toekomstvisie voor domein De Kluizen wordt voorgesteld in een "Masterplan", dat bijzonder veel kritiek uitlokt. 

De eigenaar vraagt nu een stedenbouwkundige vergunning om daar wegen, verharding en parkeergebied aan te leggen. Dit vergt een ontbossing van 3,6 hectare. In ruil biedt hij natuurcompensatie aan op percelen in Moorsel/Meldert. 

Het openbaar onderzoek loopt tot volgende woensdag, 27 februari 2013.  Inwoners uit de buurt en leefmileuvereniging RALDES vzw vragen een onderhoud met burgemeester en schepenen want hen was een informatievergadering beloofd. Ze roepen de Aalstenaars op om bezwaar in te dienen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.

De vorige edities van de internationale jumping werden door het College van Burgemeester en Schepenen mogelijk gemaakt met tijdelijke milieuvergunningen die manifest onwettig zijn. De vergunning voor de jumping van juni 2012 werd in november 2012 ingetrokken door de Deputatie van de Provincie Oost-VlaanderenUit hun besluit blijkt dat het terrein (natuurwaarden) en de ontsluiting (mobiliteit / parking) niet geschikt zijn voor de organisatie van massa-evenementen.  Groen vreest dat de eigenaar streeft naar een 3e illegale jumping, met steun van het stadsbestuur, dat aan de  vorige edities van de jumpings  telkens een subsidie van €25000,- gaf.

Als de bouwvergunning goedgekeurd wordt, zijn de gevolgen desastreus:

  •  Verlies van 3,6 hectare bosgebied en waardevolle vegetatie, verminking van het natuurlandschap voor een grote parking voor VIP's en vrachtwagens;
  • Daarbovenop worden 3000 wagens tijdens evenementen geparkeerd in weiden aan de overzijde van de Affligemdreef;
  • Nog meer mobiliteitsproblemen in de omgeving van Affligemdreef, Zandberg, Hof Leeuwergem, Immerzeeldreef;
  • Lawaaihinder en verstoring van het overstromingsgevoelig gebied Somergembeek.

Andreas Verleysen, fractieleider Groen Aalst, interpelleert op dinsdag 26 februari 2013 tijdens de gemeenteraad :

  • Groen Aalst vraagt dat het Openbaar Onderzoek opnieuw georganiseerd wordt, want het werd niet reglementair georganiseerd.
  • Groen wil de (huidige) bestemming van domein De Kluizen (als gebied voor bosuitbreiding en natuurontwikkeling met recreatieve functies) vastleggen via een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Het zogenaamde Masterplan werd geschreven op bestelling van de eigenaar, een betwistbaar document, dat nog niet eens werd goedgekeurd door het Schepencollege.
  • Groen wil vermijden dat er andermaal een illegale vergunning wordt verleend, en dat via bouwmisdrijven de bevolking van Aalst voor voldongen feiten wordt geplaatst.
  • Groen wil dat het bosgebied op domein De Kluizen openbaar wordt, met recreatieve natuurfuncties en een wandel- en fietsweg vanaf de Affligemdreef tot aan de wijk Zandberg. Die doelstelling stemt overeen met het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan (GNOP) en ook met het regionaal project "Landschap van Erembald tot Kravaalbos" waardoor stadsbossen worden uitgebreid in plaats van vernietigd!

De volledige interpellatie kan u lezen in bijlage.

Interpellatie Andreas Verleysen Gemeenteraad 26/2/2013

 

Bekijk en deel de filmmontage over domein De Kluizen via u-tube

 

Meer documentatie over dit dossier:  

Voorgeschiedenis:

juni 2011 / persbericht Groen Aalst

Illegale jumping 2011 krijgt 25.000 euro subsidies van stad Aalst

juni 2012 / persbericht Groen Aalst

Groen Aalst waarschuwt voor milieuschade bij Jumping 2012

Verkiezingsprogramma oktober 2012 met voorstel publieke boszone op domein De Kluizen

Luchtfoto 3,6 hectare boszone op domein De Kluizen

12 november 2012 / persbericht : organisatoren kondigen Jumping 2013 aan

Organisatoren Jumping 2013 beloven overdekte pistes, verharde toegangswegen en betere parking

22 november 2012: / persbericht RALDES

  Provinciebestuur vernietigt vergunning van internationale Jumping 2012

Bijlagen:

* Besluit november 2012 deputatie Oost-Vlaanderen over jumping 2012

* persbericht RALDES vzw over vernietiging van vergunning Internationale Jumping 2012

* Stedenbouwkundige aanvraag nv Hof Somergem januari 2013

* Toelichtingsnota Enviro bij "Masterplan De Kluizen"

* Ontwerp Masterplan De Kluizen (105 pagina's, 33 MB)  kan je dowloaden via deze link

https://www.wetransfer.com/downloads/29db614d07a564dc75325f46d6a83f6920130213101339/f707083451e72fa94780605d1967d79220130213101339/94a2ad

 * Bezwaarschrift RALDES vzw + toelichting

* Uittreksels uit het voorlopige "Masterplan De Kluizen"