De bouw van het nieuwe rusthuis Sint Job kan starten in september 2015!

16 April 2015

grond De spade in de !

Op de OCMW-raad van 9 december 2014 werd duidelijk gesteld dat de werken voor een nieuw WZC St. Job kunnen starten na het bouwverlof van de zomer 2015. Er is geen enkele reden om dit uit te stellen. De weigering van een prioritaire subsidie vanwege de Vlaamse Gemeenschap mag geen beletstel zijn om te starten. Aalst moet blijven aandringen op die subsidies maar het stadsbestuur moet nu de dotatie aan het OCMW verhogen om de bouwwerken te financieren. Als er later dan toch "Vlaamse" subsidies komen dan gaat het hier alleen over een pre-financiering, in het andere geval gaat het over een dringende en noodzakelijke investering in het belang van de senioren van onze stad met bovendien een zeer belangrijk positief effect op de tewerkstelling in de regio. De aanbestedingsdossiers zijn klaar, de bouwvergunning is bijna afgeleverd en het stadsbestuur moet nu aan het OCMW de kans geven om door te gaan en geen tijd te verliezen. De subsidies komen trouwens ook van u en ik. Of ze nu van Vlaanderen komen of van het lokale niveau verandert daar ten gronde weinig aan.

De verklaringen van S. Smeyers, ten persoonlijke titel maar niet in naam van de OCMW-raad, dat er moet gezocht worden naar een alternatieve financiering zal leiden tot een grote vertraging en vooral duurder uitvallen voor de Aalsterse bevolking. Men betrekt in zo een formule immers een derde partij die de kostprijs zal opdrijven om hun deel van de koek te financieren. De kostprijs om WZC St. Job mogelijk te maken ligt aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld de inrichtingskosten voor het NAC op de postsite. Het is een kwestie van keuzes en prioriteiten voor het OCMW en het stadsbestuur. Als de stadskas leeg is dan kan men beroep doen op een volkslening. De intresten staan historisch laag en dit laat toe om goedkoop te lenen en de financiers, de bevolking, billijk te vergoeden met garanties over een stabiele intrest. Uitstel kost ook geld omdat de infrastructuur van St. Job totaal verouderd is. 1 miljoen euro per jaar extra verlies op exploitatie is niet niks!

Kerntaak.

Rusthuizen bouwen en exploiteren is een kerntaak van het OCMW. Het OCMW heeft ongeveer 400 gesubsidieerde bedden. Deze vrij grote capaciteit laat toe om aan betaalbare prijzen een kwaliteitsvolle huisvesting en verzorging te bieden. Het OCMW van Aalst heeft jarenlang expertise opgebouwd en dit moet behouden blijven. Het OCMW staat niet onder dwang van rendements- en winstcijfers en kan volop inzetten op voldoende personeel en kwaliteit. Het openbaar initiatief helpt mee deze standaarden en de prijzen te reguleren op de "vrije" markt.

Conclusie:

Voor Groen Aalst moet het OCMW onverwijld doorgaan met de bouw van een nieuw WZC St. Job. Het stadsbestuur moet financieel bijspringen in plaats van een duurdere en vertragende PPS-procedure achterna te lopen.

Paul Nijs

OCMW-raadslid
Voorzitter Groen Aalst