Een oproep en een waarschuwing.

31 Maart 2015

Een oproep en een waarschuwing. Groen Aalst roept schepen I. De Koninck en schepen A. Van de Steen op om zich daadwerkelijk in te zetten voor betaalbaar wonen en in het bijzonder voor sociale huurwoningen in het project Immerzeel, Lokerenveldstraat enz. Groen is diep verontwaardigd over de verklaringen van de schepenen van Wonen en Ruimtelijke Ordening. Onder meer opnieuw in dit artikel in bijlage. Na twee jaar bestuur en vier maanden na de beslissing van het cbs omtrent het project Immerzeel is er nog steeds geen concreet engagement om betaalbaar wonen en een échte sociale mix te realiseren in het project Immerzeel. Integendeel. De schepen van Wonen, die in haar tweede hoedanigheid als voorzitster van het ocmw weet dat er een tekort is aan sociale woningen, lacht de vraag naar sociale huurwoningen gewoon weg. De schepen van Wonen negeert de noden en ondergraaft de strijd naar het bestrijden van kinderarmoede. Wij verwachten van de CD&V en van de SD&P de politieke moed om op te komen voor de vele mensen met een laag of bescheiden inkomen (uit arbeid), alleenstaande ouders met kinderen en bejaarden met een veel te klein pensioen.

Waarschuwing.

Wij waarschuwen schepen C. Verdoodt en S. Smeyers van de N-VA. De decreten (wetten) van de Vlaamse Gemeenschap zijn geen vodjes papier. Het stadsbestuur van Aalst schiet schromelijk tekort in de opdrachten die haar decretaal opgelegd zijn én om deze om te zetten in verplichte acties en concrete maatregelen. Of anders gezegd: het stadsbestuur zit in een zone van illegaliteit. Wij verwijzen naar het Grond- en Pandendecreet, de Vlaamse Wooncode enz. Het stadsbestuur is onder meer verplicht om een GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) te maken voor het project Immerzeel maar weigert blijkbaar om dit te doen.

Beste schepenen: jullie dossier Immerzeel dreigt een dossier Oosterweel te worden dat zal verzanden in procedures en stilstand. Voor de eerste verkavelingsaanvraag, waarvan het openbaar onderzoek afliep op 5 december 2014, is nog geen beslissing genomen. Gelukkig maar. Het zou het startsein zijn voor de procedureslag tegen uw beleid van Ruimtelijke Wanorde. Laat ons de waarschuwing afronden met een oproep: schik u naar de wetten van Vlaanderen en kom uw verplichtingen na. Zo niet zou het nog wel eens lang kunnen duren vooraleer er een spade in de grond staat.
 

Paul Nijs
Voorzitter Groen Aalst


http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/-immerzeel-wordt-getto-voor-rij...