Esplanadeplein: Groen Aalst vraagt Advies Vlaams bouwmeester

24 Mei 2017

Esplanadeplein: Groen Aalst vraagt Advies Vlaams bouwmeester

D e Aalsterse Groen-fractie wil bij Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck advies inwinnen over het Esplanadeplein. Er is heel wat discussie over de . "Daarom dat we als Groen voorstellen om hieromtrent een extern, neutraal en vooral deskundig advies in te winnen", zegt voorzitter Lander Wantens.

vooropgestelde bouw van een nieuwe ondergrondse parkingaan het Esplanadeplein

Is Groen tegen de heraanleg van het Esplanadeplein? Integendeel. Een nieuw groen plein in onze stad is meer dan nodig. Maar dan een echt plein met (fruit)bomen, groen, speelelementen voor de kinderen en extra ruimte voor de terrassen. Een plein dat leeft, een echt aangename poort naar het centrum van onze stad en geen kale betonnen vlakte met wat fonteintjes als deksel op een lege parkeerput.

 

Er zijn tal van argumenten die de bouw van een extra ondergrondse parking in vraag stellen.
Zo is er de Sint Jozefkerk, die toch een beschermd monument is, waar vragen rijzen over de stabiliteit van de kerk bij de bouw van een ondergrondse parking.
"Cijfers van de stad in kader van het recent gelanceerde mobiliteitsplan stellen ook dat er reeds voldoende parkeeraanbod is in Aalst en een extra ondergrondse parking dus weer onnodig verspild belastinggeld is", verduidelijkt Groen Fractievoorzitter Verleysen. Zeker met de uitbreiding van de pendelparking van 900 plaatsen is er in de omgeving meer dan voldoende aanbod.
In het kader van het klimaatplan is de stad verplicht om de CO2 -uitstoot gevoelig te verminderen. De aanleg van dergelijke ondergrondse parking beantwoordt niet aan de criteria van leefbaarheid en duurzaamheid, waarvoor de Aalstenaar vragende partij is. 
"Mobiliteit op die plaats vlak bij het stadscentrum moet eerder focussen op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers", vult Lander Wantens aan.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelde in zijn presentatie in Netwerk op donderdagavond 18 mei jongstleden dat ondergrondse parkings binnen 20 jaar leeg zullen staan. We kunnen deze dan nuttig omvormen tot bijvoorbeeld champignon- en witloof kwekerijen. Het is slechts een voorbeeld van hoe vandaag beslissingen worden genomen die we in de toekomst zullen moeten terugdraaien. Het staat als een paal boven water dat de investeringen in deze ondergrondse parkings grotendeels weggegooid geld zijn. Ze leveren alleen centen op voor de beheerders van de betaalmachines.


In plaats van het geld in een letterlijke en figuurlijke put te gooien kan de stad haar middelen een pak nuttiger besteden. De partij Groen stelt voor te investeren in lokalen voor jeugdbewegingen, armoede bestrijding, extra fietspaden? Laat ons dus kiezen voor een duurzame oplossing voor de Aalstenaar, besluit Wantens.