Fatma Yildiz brengt verbindende boodschap tijdens haar eerste gemeenteraad

23 September 2016

Bekijk hier de volledige toespraak: De pers bracht een verslag van haar eedaflegging:?

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/vb-zwaait-met-kruisbeeld-n-va-v...
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160920_02478274??

De volledige tekst van Fatma's toespraak:

"Geachte dames en heren,

Ik wil jullie eerst en vooral bedanken om tijd vrij te maken voor mijn woorden 

Na mijn toekenning tot gemeenteraadslid zijn er in de kranten vele reportages verschenen, jammer genoeg niet altijd heel positief...  Daarom wil ik graag hier het woord nemen om kort uit te leggen wie Fatma Yildiz is, dit om detaxatie te voorkomen door sommigen die vanuit hun gekleurde bril naar mij kijken. 

Natuurlijk ben ik een moslima en probeer ik mijn geloof te beleven zoals het hoort.   Maar ik ben ook een moeder, een alleenstaande moeder met drie kinderen, die voltijds werkt.  Daarnaast ben ik laatste jaarstudent in de richting "Gezinswetenschappen" in het Vlaamse Hoger Onderwijs, waar ik veel avonden en weekends mee bezig ben.   Als hobby volg ik avondacademie Schone Kunsten.

Maar bovenal ben ik ook een Aalstenaar, sinds 40 jaar reeds.  Hier bracht ik mijn kinder- en jeugdjaren door, hier ben ik gehuwd, mijn drie kinderen kwamen in het AZ ter wereld.   Hier heb ik veel vrienden en kennissen en nog zo veel meer om hier allemaal op te sommen. 

Ik ben dus niet OF moslima OF moeder OF student OF Aalstenaar maar EN, EN, EN.   EN nu dus ook gemeenteraadslid.  Mensen uit Aalst hebben mij gekozen om hier te zijn.   

Ik wil hen helpen zonder verschil te maken in ras, geloof, nationaliteit, herkomst of klasse.

Ik wil er zijn voor mensen die in deze maatschappij uit de boot vallen.  Mensen voor wie het door ras, taal, financiële toestand niet mogelijk is om op een menswaardige manier in deze maatschappij te kunnen leven.  Voor hen wil ik een meerwaarde betekenen.  

Ik koos ervoor om mij kandidaat te stellen voor Groen Aalst omdat ik van kinds af aan mij ecologisch verantwoordelijk opstelde,  omdat wij aan de volgende generatie een wereld moeten achterlaten die leefbaar blijft.  Dat vraagt mijn geloof ook van mij. .. Groen accepteert mensen zoals ze zijn zonder onderscheid te maken in hun geloofovertuiging,  ras of land van herkomst.  Groen hecht belang aan een vreedszaam manier van samenleven en ook het afzonderlijke wijlzijn van iedere burger.

Ik heb ook in  verschillende Aalsterse VZW's  als vrijwilliger gewerkt.  Verenigingen waar armen het woord nemen, die mensen ondersteunen die moeilijk toegang krijgen tot onze maatschappij of die verloren lopen in het doolhof van diensten die hen kunnen ondersteunen. 

Daarom vraag ik jullie hier om mij tijd te gunnen om mij te leren kennen zoals ik ben.

Ik hoop dat wij in volle harmonie en verdraagzaamheid kunnen samenwerken zodat wij in een positieve evolutie van Aalst kunnen investeren. 

Ik wil graag alle mensen danken die hun vertrouwen in mij gesteld hebben en wil ik degene die hier vandaag naar mij geluisterd hebben ook danken."