Gemeenteraad april 2017: onze standpunten

11 Mei 2017

Gemeenteraad april 2017: onze standpunten

? We proberen onze standpunten zo vaak mogelijk via deze weg met jullie te delen en toe te lichten. Hier volgen onze belangrijkste reacties bij de agendapunten van de gemeenteraad van april 2017. De agenda en verslagen van de gemeenteraad kan u steeds raadplegen op https://www.aalst.be/stadsbestuur/samenstelling/gemeenteraad?datum=25-04...

 

Openbaarheid van bestuur 

Groen roept het stadsbestuur (opnieuw) op om werk te maken van transparantie en openbaarheid van bestuur. In een gezonde democratie kan het woord van de meerderheid niet zonder het recht van wederwoord van de oppositie. In Aalst moet de oppositie, net als elke geïnteresseerde burger, echter heel wat geduld hebben als het gaat over het kennis nemen van de agenda van gemeenteraadscommissies. Deze van verzelfstandigde agentschappen zoals AGSA is zelfs niet openbaar, nochtans gaat het ook hier over (veel) gemeenschapsgeld. Andreas zal hier op blijven hameren. 

 Jaarverslag politiezone 

Op de gemeenteraad kwam het jaarverslag van de Aalsterse politie ter sprake. Helaas kreeg Groen dit document pas op de valreep en hebben we dus geen eerlijke kans gekregen om er kennis van te nemen voor deze vergadering. 

Een snelle lezing roept toch alvast vele vragen op:

  • geen duidelijke doelstelling om fietsdiefstal aan te pakken, een doorn in ons oog want fietsen zijn de toekomst om ons stadscentrum te ontknopen. De dieven hebben op dit ogenblik vrij spel.
  • er wordt gewag gemaakt van 7000 parkeerPV's, toch kan iedereen die zich een kwartiertje door de stad navigeert overtredingen vaststellen, met name stoepparkeren blijft een hinderlijke en gevaarlijke overtreding die echter niet voldoende ontraden wordt door politieoptreden. 
  • het is 2017 en diversiteit is al jaren een feit maar in de samensteling van het politiekorps is hier vooralsnog weinig van te merken. Ook op dit vlak zijn nul intenties te lezen voor de toekomst. 

 

Aankoop politievoertuigen 

In tijden dat iedereen erkent dat dieselwagens vervuilend zijn en zeker naar aanleiding van de woorden van de korpschef zélf die aangeeft dat er naar milieuvriendelijke voertuigen gekeken wordt stellen wij ons de vraag waarom er dan weer dieselvoertuigen besteld zouden worden. Groen vraagt met aandrang deze niet hoogdringende aankoop uit te stellen en milieuvriendelijke alternatieven te bekijken.

 

Borgstelling Eendracht Aalst 

Als het over de heilige thema's carnaval en den Eendracht gaat hullen veel politici zich in hun meest neutrale stilzwijgen. Het is echter niet zo dat een kritische bemerking hebben hetzelfde is als ergens 'tegen' zijn. En het beste voorhebben met een club als Eendracht Aalst doe je niet door blinde en ongedekte investeringen, dat heeft het verleden helaas al zeer vaak uitgewezen. Wij hadden en hebben de nodige vragen bij een borgstelling van maar liefst 500 000 Euro door onze stad aan de club zonder de nodige garanties. Als burger zou u toch ook geen blanco cheque uitschrijven? Wij verwachten op zijn minst volledige transparantie van de boekhouding van Eendracht Aalst in ruil, het feit alleen al dat dit niet vanzelfsprekend is stemt tot nadenken. Ook slaagt het stadsbestuur er niet in ons te vertellen waar ze dat half miljoen denken te gaan halen moest de borgstelling effectief ingelost moeten worden. Dat vinden wij geen behoorlijk bestuur.

 

Hallo velo 

Groen keurt het voorstel goed om de door de stad aangekochte fietstaxi voor een kleinen vergoeding te verhuren aan de woonzorgcentra die hem dan kunnen gebruiken om (bestuurd door vrijwilligers) bewoners rond te rijden. 

 

We vinden dit echter een heel flauw afkooksel van wat wij voor ogen hadden, namelijk een structurele fietstaxidienst die dus niet enkel af en toe op vraag beschikbaar is maar altijd! We zien hierin een prachtige manier om het stadscentrum bereikbaar te maken voor onze bejaarde Aalstenaars, zonder het milieu te belasten én dit zou bovendien een ideaal project zijn voor sociale tewerkstelling. 

 

We keuren dit dus sowieso goed omdat het beter is dan helemaal niets maar hopen toch op iets meer verbeeldingskracht en lef van uwentwege.

 

Herinrichting ?Denderoever 

Groen keurt het in gebruik nemen van terrein van Waterwegen en Zeekanaal NV aan de Victor Bocquestraat goed voor de aanleg van een fietspad en groenzone. Uiteraard. Ook in deze pleiten wij er echter voor om eens te verdapperen.

 

De Victor Bocquestraat zou over haar hele lengte een afgescheiden fietspad moeten krijgen. Er is hier recent nog een jonge fietser van de huidige onveilige fietsstrook gemaaid, moeten we wachten op een nieuw dergelijk voorval? Als we de klimaatambities willen halen, als we via fietsverkeer Aalst willen ontknopen, dan moeten we echt meer doen dan hier en daar een paar meter fietspad creëren.

 

Er is overigens al een uitgewerkt ecologisch herinrichtingsplan voor deze regio, mooi werk van vzw Mier en Natuurpunt Aalst. Dat bespaart dan meteen nog een flinke hoop centen die anders naar een studiebureau moeten gaan.

?