Groen Aalst reikt voor de achtste maal een Groene Pluim uit.

17 Januari 2014

Aalst ? 27/12/2013. Groen Aalst reikt voor de achtste maal een  uit voor opmerkelijke Aalsterse initiatieven rond zorg voor natuur en milieu, duurzaamheid, sociale acties, samenlevingsopbouw of internationale solidariteit. Na een oproep aan alle Aalstenaars om initiatieven in te zenden, wachtte de jury de moeilijke taak om uit een 20-tal kandidaturen vijf genomineerden te kiezen voor het jaar 2013:Groene Pluim

1. Mobiele speelpleinwerking ? Speelplein op wieltjes. Dit initiatief van de Aalsterse jeugddienst en vzw Uit de Marge wordt voor een groot deel gedragen door jonge vrijwilligers. Deze animatoren deden elke dag van de zomervakantie met hun bakfiets een ander Aalsters pleintje aan, waar ze kinderen van 4 tot 12 jaar gratis en zonder vooraf inschrijven een geweldige namiddag bezorgden. Ook het betrekken van de buurt en het duurzame karakter speelden een doorslaggevende rol bij de beslissing van de jury.

2. Aalst Mixt. Dit initiatief ontstond naar aanleiding van de multiculturele moederdag het jaar voordien en werd in 2013 omgevormd tot een samenwerkingsverband van 28 organisaties met als doel de verschillende gemeenschappen in Aalst dichter bij elkaar te brengen en kennis te laten maken met elkaars cultuur.

3. Jeugdhuis Terlinden ? Weggeefmarkt. Nog voor er in Antwerpen sprake was van weggeefpleinen kon men in Aalst al weggeven en meenemen op twee zeer geslaagde weggeefmarkten. Dit sociale en ecologische initiatief mocht dus niet ontbreken in dit lijstje.

4. Vrije Basisschool De Luchtballon Erembodegem & Emma De Backer. De jeugd is de toekomst en met haar zeer indrukwekkende open brief wees Emma De Backer onze beleidsmakers op de zware verantwoordelijkheden die zij dragen, ook voor die toekomst. De Luchtballon werkt samen met de leerlingen aan het creëren van het soort wereld waar jong en oud, vandaag en morgen recht op heeft. Ze doet dit o.a door het opzetten van muzische projecten zoals "Natuurlijk" in 2013. Door deze twee initiatieven te combineren willen we aandacht geven aan hoe belangrijk de juiste beslissingen en acties vandaag zijn voor de wereld van morgen.

5. De medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van Buurtsport Aalst. Amper een dag na de beslissing van onze jury om alle projecten van Buurtsport uit 2013 te selecteren kwam het bericht dat deze werking wordt opgedoekt. Buurtsport zorgde voor een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod, kende een ruim draagvlak en speelde een zeer grote en positieve rol in het leven van menig Aalsterse jongere.  De verwezenlijkingen van Buurtsport kunnen niet ontkent worden en deze nominatie kon bijgevolg niet ontbreken. Een even succesvolle opvolger voor deze werking en medewerkers vinden belooft een moeilijke taak te worden.

De genomineerden zullen in de komende dagen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de nieuwjaarsreceptie van Groen Aalst. Deze zal doorgaan op zondag 19 januari 2014 in het Wereldhuis (Nieuwbeekstraat 35), vanaf 10u30. Rond 11u ontvangen wij Vlaams parlementslid en fractievoorzitster Elisabeth Meuleman, nadien gaan we over tot de voorstelling en uitreiking van de Groene Pluim. De genomineerden en laureaat krijgen een kunstwerk uit het atelier van Nele Van Hecke (www.chevalfidele.be of www.nelevanhecke.be) cadeau. Uiteraard gaat dit alles samen met hapjes, drankjes en zeer fijn gezelschap.

De genomineerden worden telefonisch gecontacteerd, maar mogen ook zelf contact opnemen met Kim Alloo (0491/36.71.99 ? [email protected])