Groen Aalst stelt nieuw bestuur voor

17 December 2018

Groen Aalst stelt nieuw bestuur voor

Vorige week verkozen de leden van Groen Aalst een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter werd Peter Van Hove. Van Hove is geen onbekende binnen Groen en werd unaniem verkozen door de Aalsterse groenen. “Ik geloof niet dat Aalst zo rechts is als sommigen beweren”, zegt Van Hove. “Een stadsbestuur moet rekening houden met al zijn bewoners. Wij gaan voluit voor een Alternatief voor àlle Aalstenaars.“ “We hebben een mooi resultaat neergezet, ons zetelaantal is verdubbeld“, zegt Van Hove, “maar ik ben ervan overtuigd dat Groen meer potentieel heeft in Aalst. De zesde grootste stad van Vlaanderen heeft recht op een sterke Groen-afdeling. Daar wil ik mijn schouders onderzetten.” Dat ‘de‘ Aalstenaar een rechts beleid zou wensen, weigert Van Hove te geloven. “Het feit dat het stadsbestuur resoluut kiest voor een rechts beleid impliceert dat te veel Aalstenaars worden genegeerd. Nieuwe Aalstenaars openlijk discrimineren en de druk opvoeren op mensen die het financieel moeilijk hebben, zijn geen goede formules om het samenleven in onze stad te helpen bevorderen. Integendeel. Het lijken me manoeuvres die de aandacht moeten weghouden van de echte maatschappelijke uitdagingen.” Gezonde lucht, 21e-eeuwse mobiliteitsoplossingen en de aanpak van armoede staan hoog op de agenda van het nieuwe Groen-bestuur dat daarnaast beklemtoont dat het vooral wil verbinden. “Afgaand op het Aalsters bestuursakkoord moeten we op deze vlakken wellicht niet veel verwachten de komende jaren. Nochtans zijn grote centrumsteden als Aalst het aan hun inwoners verplicht om deze uitdagingen aan te pakken”, vindt Van Hove. Groen Aalst werkt momenteel aan een ‘Alternatief voor alle Aalstenaars’. “Daarover willen we met alle organisaties en individuele Aalstenaars regelmatig in dialoog gaan. Onze verkozenen zullen dit actief document gebruiken als kompas voor hun werk in de gemeenteraad. We willen verbinden in plaats van verdelen. In die zin zetten we het positieve elan dat ingezet is door de vorige bestuursploeg verder.” Voor die opdracht kan Van Hove rekenen op de 4 gemeenteraadsleden en zes nieuwe bestuursleden; Patrick Van Damme, Cynthia Vanhee, Pascal Sergeant, An Keppens, Domien De Wit en Sarah De Bruecker. Peter Van Hove heeft de voorbije twee jaar vooral achter de schermen van Groen Aalst gewerkt. Hij heeft de pen vastgehouden voor het lokaal programma en was campagneleider tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Een tijd geleden was Van Hove ook nationaal partijsecretaris van Groen naast voormalig voorzitter Vera Dua.