Groen pleit voor een democratischer Aalst

20 September 2018

Groen pleit voor een democratischer Aalst

Burgerdemocratie, politieke vernieuwing, burgerbudgetten,… het zijn begrippen die in Aalst nog lang niet ingeburgerd zijn. Daar wil Groen verandering in brengen. “Democratie is voor ons veel meer dan 1 maal om de 6 jaar een bolletje kleuren” zegt lijstduwer Andreas Verleysen. Inspraak in het beleid moet het hele jaar door gelden.  

“Vandaag de dag zien we dat heel wat beslissingen in Aalst van bovenaf genomen worden zonder de Aalstenaars te raadplegen en dat zorgt vaak voor hevig protest,” zegt lijsttrekker Lander Wantens. “Recent nog bij het afsluiten van de tunnel aan de carnavalshallen, maar ook 2 jaar geleden met burgerbeweging Hart Boven Hard, toen die geen spreekrecht kreeg op de gemeenteraadszitting na het verzamelen van het benodigde aantal handtekeningen.” “Ook in de gemeenteraad worden de democratische regels niet gerespecteerd. Meermaals werden ingediende vragen of interpellaties ten onrechte niet geagendeerd,” zo stelt Verleysen.

Groen heeft concrete voorstellen om burgers veel meer inspraak te geven. “We willen de politiek dichter bij de Aalstenaar brengen door een videolivestream van de gemeenteraad. Ook willen we de inspraak van burgers in specifieke dossiers vergroten, want meer betrokkenheid creëert een gedragen beslissing. Het toekennen van burgerbudgetten, iets wat in tal van steden goed werkt, moet ook in Aalst ingevoerd worden.”

5 voorstellen uit het programma van Groen voor een democratischer Aalst:

  1. Elke gemeenteraad begint met een ‘burgerhalfuur’. Inwoners leggen hun vragen of voorstellen rechtstreeks voor aan de gemeenteraad.
  2. Herwaardering van de adviesraden, ook adviesraden die niet decretaal verplicht zijn (met onkostenvergoeding)
  3. Het Aalsters Sociaal Platform, dat het globale sociaal-beleid voert, moet evenredig samengesteld worden uit deskundigen, vertegenwoordigers van de doelgroep en raadsleden.
  4. De gemeenteraad kan d.m.v. videolivestream publiek gevolgd worden.
  5. De voorzitter van de gemeenteraad geeft de minderheid spreekgelegenheid voor, tijdens en na de meerderheidsagenda. De delegaties in eva’s (Sport AG, BEA, Agsa) & intercommunales (ilva, Fingem, eandis, solva,..) worden evenwaardig verdeeld tussen alle partijen.