Groen stelt fietsplan voor

07 December 2016

Groen Aalst heeft 30 actiepunten om ervoor te zorgen dat meer Aalstenaars veilig en aangenaam kunnen fietsen. Uit cijfers van de stad Aalst (Klimaatstadslab 25 november) blijkt immers dat mobiliteit slechts een CO2 besparing heeft van 1%. Volgens Groen bewijst de stad Aalst daarmee dat ze prioriteit geven aan de auto in plaats van aan duurzame vervoersmodi. "Dé oplossing om veel beter te doen, is inzetten op de fiets", stelt Groen voorzitter Lander Wantens. "Er moet nog veel gebeuren vooraleer Aalst een echte fietsstad wordt", vindt Wantens. "De voorzieningen die tot vandaag werden gerealiseerd door het stadbestuur staan vooral ten dienste van automobilisten en maken Aalst onveilig en fietsonvriendelijk. Wantens verwijst naar de aanleg van het Werfplein en naar de plannen om van het Esplanadeplein d.m.v. een parkeergarage een aantrekkingspool te maken voor auto's.

"Ik ervaar vaak zelf hoe gevaarlijk het is om in Aalst te fietsen", zegt Wantens. "Het is niet verwonderlijk dat ouders hun kinderen naar school brengen met de wagen. De weginfrastructuur biedt immers niet de noodzakelijke veiligheid voor fietsers. De nieuwe fietstunnel aan de Siesegemlaan is een mooie realisatie, maar daarmee maak je van Aalst geen fietsstad." Ook de voorzitter van de Fietsersbond merkte een aantal weken geleden in de Streekkrant op dat Aalst nog een pak werk heeft om een fietsstad te worden.

In haar fietsplan geeft Groen alvast heel wat inspiratie aan het stadsbestuur om het over een andere boeg te gooien. "Er zijn heel wat eenvoudige en goedkope oplossingen", weet Wantens. De Groen-leden en mandatarissen hebben onlangs samen met geïnteresseerde burgers een fietsactieplan opgemaakt. Dit omvat 30 concrete acties en doelstellingen die Aalstenaars kunnen stimuleren om meer te fietsen in de stad. Groen denkt daarbij aan uniformiteit in de fietssuggestiestroken, het aanpakken van de missing links tussen de bestaande fietspaden, meer overdekte en veilige fietsstallingen, ?
"Het is een kwestie van prioriteiten stellen", besluit Wantens. "Het stadsbestuur is klaarblijkelijk niet geneigd om veel te doen voor fietsers omdat er te weinig fietsers zijn. Maar wat is de oorzaak en wat het gevolg."

Het fietsplan vindt u in de bijlage.

 

BIJLAGEN:
30_concrete_acties_om_van_aalst_een_fietsstad_te_maken_lvl1875.pdf