Groen wil Aalsterse Blue Deal

05 Januari 2024

Groen wil Aalsterse Blue Deal

Oppositiepartij Groen wil een Aalsterse Blue Deal om overstromingen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Groen pleit daarom voor een ambitieus plan dat wateroverlast en droogte moet voorkomen. 

De overstromingen van de voorbije dan tonen opnieuw hoe kwetsbaar Aalst is voor overstromingen, en de gevaren van extreme neerslag. Deze dreigen jaar na jaar toe te nemen door de gevolgen van de klimaatverandering en de opwarming van het zeewater. De gebieden de kwetsbaar zijn voor wateroverlast in het centrum en de deelgemeenten Hofstade, Gijzegem, Meldert,..zijn gekend. Aalst moet dringend investeren in preventie en versterking van de administratie om nieuwe wateroverlast te voorkomen. Door de oprichting van een Aalsterse blue deal met bijbehorende middelen, willen we Aalst en de deelgemeenten beter wapenen tegen toekomstige overstromingen. 

 

Ontharding en bouwen in overstromingsgebied verbieden

Voorkomen is beter dan genezen, en vooral veel goedkoper. We pleiten er dan ook voor dat de stad deze legislatuur nog extra maatregelen neemt om wateroverlast te voorkomen. Belangrijk is bijkomende verharding en bebouwing in de omgeving van waterlopen en grachten te voorkomen. Zo pleit Groen Aalst voor een bouwstop in overstromingsgevoelige gebieden. Daarnaast moet er extra ingezet worden op onthardingsprojecten in de kernen en het buitengebied.

 

Ruimte voor water

Daarnaast pleit Groen om de zijbeken van de Dender extra ruimte te geven. Door extra in te zetten op natte natuur kunnen beken en rivieren gecontroleerd overstromen waardoor woningen en bebouwing gespaard blijven van wateroverlast. Een versterking van de natuurgebieden bovenstrooms zorgt ervoor dat het water trapsgewijs afstroomt. Dit reduceert het risico op zware overstromingen in bebouwde gebieden.


Hemelwater-, en droogteplan

Al deze acties wil Groen bundelen in een ambitieus hemelwater-, en droogteplan. Uit een vraag van Groen raadslid Lander Wantens op de gemeenteraden van oktober en november 2023 bleek echter dat Aalst te vroegste begin 2025 over een hemelwater-, en droogteplan zal beschikken. Dit plan is nodig om in de toekomst water gerelateerde subsidies te ontvangen van de Vlaamse overheid. Aalst moet hier zo snel mogelijk werk van maken. Een ambitieus waterbeleid moet 1 van de prioriteiten zijn van de komende legislatuur, besluit onze fractieleider Lander Wantens.