Groen wil gemeenteraad dichter bij de Aalstenaar

14 December 2017

Groen wil gemeenteraad dichter bij de Aalstenaar

Volgens Groen is er dringend nood aan politieke vernieuwing in Aalst. "Burgers moeten meer betrokken worden bij het beleid.  De gemeenteraad moet veel transparanter.", zo stelt Groen-fra ctieleider Andreas Verleysen. Om de Aalstenaar meer te betrekken bij de politiek & het beleid in de stad willen de groenen de gemeenteraad meer zichtbaar maken bij de Aalstenaar. "De gemeenteraad wordt momenteel uitgezonden via radio Katanga, maar wij vinden dit te beperkt. Bovendien heeft Katanga, spijtig genoeg, geen nieuwe licentie gekregen om in de toekomst in de ether te blijven. Laat ons daarom de gemeenteraad streamen op de website  of de faceb

ookpagina van de stad. Er zijn reeds camera's aanwezig in de raadszaal en dit kan eenvoudig uitgezonden worden.  Dit gebeurt ook al in andere steden zoals bvb. Oostende.", licht Andreas Verleysen toe.  

Groen wil ook een burgerbudget lanceren in Aalst. Een beperkt budget dat de stad ter beschikking stelt voor initiatieven die ten goede komen aan de gemeenschap. Gent is hier een voorloper in, maar ook Kopenhagen heeft een dergelijk budget. Dit zet in beide steden aan tot initiatieven die vaak zeer origineel zijn en ook heel positief onthaald worden door de bewoners. Wij vinden dat dit ook in Aalst ingevoerd moet worden zegt Verleysen. De huidige generatie, zeker jongeren,  zijn een pak mondiger. Ze willen meer dan 1x om de 6 jaar een bolletje gaan inkleuren. Een burgerinitiatief zoals "Over.Morgen" of "Maak Aalst TTIP-vrij" maken duidelijk dat burgers meer en meer het heft in handen nemen.  Aalst mag deze kansen op vlak van burgerparticipatie niet missen,  besluit Groen voorzitter & lijsttrekker Lander Wantens.