Groen wil Jongerengemeenteraad in Aalst

03 Oktober 2018

Groen wil Jongerengemeenteraad in Aalst

Uit een enquête van VONK blijkt dat Aalsterse jongeren veel te weinig betrokken worden bij het beleid. Daarom wil Groen een maandelijkse Jongerengemeenteraad waar jongeren tussen 12 en 18 jaar in de raadzaal kunnen debatteren over o.a. speelpleinen, fuifzalen, fietsroutes, gezonde lucht, … Groen wil ook dat jongeren maandelijks een agendapunt kunnen toevoegen op de echte gemeenteraad. “Groen Aalst wil ervoor zorgen dat jongeren meer inspraak krijgen in het beleid”, zegt Groen lijsttrekker Lander Wantens (27). “Jongeren hebben vaak een waardevolle kijk op het beleid die vandaag nauwelijks wordt beluisterd. We willen dat belangrijke beslissingen in het kader van ‘stadsontwikkeling’ de kindertoets ondergaan. Er wordt in Aalst nauwelijks rekening gehouden met het welbevinden en de veiligheid van kinderen en jongeren.” De Aalsterse groenen waren ook al eerder vragende partij voor de oprichting van een taskforce die eindelijk werk maakt van kwalitatieve jeugdlokalen voor alle jeugdverenigingen. ”Teveel jeugdbewegingen moeten het vandaag doen met beschimmelde en sterk verouderde lokalen”, stelt Wantens. Jeugdverenigingen moeten volgens hem extra ondersteuning krijgen in de zoektocht naar een definitieve locatie of bij renovatie van een bestaande. Daarbij kan de jeugddienst een faciliterende rol spelen. “Jongeren studeren nog en een engagement in de jeugdbeweging vraagt veel energie en creativiteit”, weet Jong Groen Aalst voorzitter Ralph Vandamme. “We hebben vaak geen tijd meer over of missen de expertise om bezig te zijn met bouw- of verbouwdossiers. Dat administratief kluwen is vaak een te hoge drempel.” Ook wil Groen dat er veel meer (groene) speelruimte komt in de binnenstad. “Wij denken aan extra parken (vb. Cesar Haeltermanstraat, Wijngaard Noord, achterkant oud stadhuis,...) maar ook aan de vergroening van de pleinen en aan extra speelelementen. Kale betonvlaktes zijn weinig aantrekkelijk voor jongeren en kinderen om te gaan spelen,” besluit Lander Wantens. Uitnodiging Nu vrijdag 05/10 vanaf 19.00u houden de jongeren van Groen een infocafé in Cimorné. Daar gaan ze met elkaar in gesprek over de voorstellen van Groen. Hoe kijken jongeren naar de politiek, een jongeren festival in Aalst, communicatie naar jongeren toe,… Groen-jongerenvoorzitter Ralph Vandamme heet iedereen van harte welkom.