In memoriam Jef De Loof

11 Juli 2017

In memoriam Jef De Loof

In memoriam Jef De Loof, een vooraanstaand dokter voor vrede Met droefenis vernemen we het overlijden van dr. Jef De Loof. Velen van ons hebben hem als lid en sympathisant van Groen vaak mogen ontmoeten.  Stefaan Van den Abbeele, Bestuurder Vredeshuis Aalst schreef voor Jef een in memoriam."Ik heb Jef voor het eerst ontmoet op het toenmalige  CVP-hoofdkwartier.  Alle politieke partijen kregen het bezoek van een delegatie van de vredesbeweging.  Jef voerde het woord namens de Medische Werkgroep  tegen Atoomwapens (MWTA), opgericht in 1982 met Eloï  Glorieux (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen, 1999-2009) als coördinator. Het jaar waarin ook zijn toegankelijk boek 'En niemand hoort je huilen' verscheen, geschreven samen met zijn dochter Mieke.  Hierin werd gewezen op de medische en andere gevolgen van een atoomoorlog . Voeg daarbij tientallen infoavonden, artikels en interviews en het moge duidelijk zijn dat MWTA het wetenschappelijk expertisecentrum én een vooraanstaande drukkingsgroep was binnen de anti-kernwapenbeweging van de jaren '80. Op haar hoogtepunt was één vijfde van de artsen in Vlaanderen lid van de MWTA.

 

 

 

In november 1984 werd in Aalst een nieuwe vereniging opgericht met als naam 'Vredeshuis Aalst'. Al meer dan dertig jaar organiseert zij lezingen, symposia, fakkeltochten en tentoonstellingen en geeft  tweemaandelijks op duizend exemplaren een tijdschrift uit. Nummer na nummer schreef Jef een wetenschappelijk onderbouwd artikel over vrede in al haar aspecten.  Hij was immers een breeddenkend en belezen dokter met oog en hart voor slachtoffers van alle vormen van onrecht. In die zin was hij een gewaardeerd bruggenbouwer bij verscheidene conflicten en ondersteunde hij andere solidariteitsgroepen. Getuige daarvan ook de toekenning van de jaarlijkse  Vredesprijs , de mede-organisatie van de Priester Daens Vredesloop en de inbreng in de Vereniging voor Open Dialoog en Communicatie in Aalst (VODCA). Kortom, Vredeshuis Aalst noemde zich al die jaren terecht een 'beweging voor conflictbeheersing & vredescultuur'.

Met eerbied spreken wij de naam Jef De Loof uit, een gedreven profeet voor vrede,  een wijze geleerde, een zachtmoedige actievoerder en een beminnelijk man met gevoel voor  humor. Dankjewel Jef, voor je inspiratie en bewogenheid. Je leeft verder in onze verhalen en in ons toekomstig vredeswerk."

Het bestuur en de mandatarissen van Groen Aalst wensen de familie en vrienden van Jef veel troost en sterkte toe bij het overlijden van Jef.