Milieuvergunning voor grootschalige jumping onbegrijpelijk

24 Februari 2017

Milieuvergunning voor grootschalige jumping onbegrijpelijk

De geplande organisatie van twee internationale jumpings gedurende elk vijf opeenvolgende dagen is het . Ondanks de 340 ingediende bezwaarschriften en gefundeerd protest van de buurt en de milieuverenigingen. Het CBS is duidelijk niet bezig met de Aalsterse burger en stelt Lander Wantens.

volledig negeren van de omwonendenenkel met prestigeprojecten

Het stadsbestuur stelt zich opnieuw boven de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen die resp. milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning vernietigden omwille van het ontbreken van een grondig milieueffectenonderzoek (project-MER). Volgens Bart Thibau van RALDES ontbreekt in de nieuwe milieuvergunningsaanvraag door NV FICO alweer dit grondig milieueffectenonderzoek.

De grootschaligheid van deze jumpings gaat de draagkracht van dit gebied immers ver te boven. Deze beslissing toont ook weer de hypocrisie van het stadsbestuur aan, voegt Groen fractieleider Andreas Verleysen toe. Het ecologisch project van Erembald tot Kravaalbos wordt immers ernstig geschaad als de natuur- en ecologische vernield worden.

Tijdens dit massa evenement wordt de buurt van de Affligemdreef opgezadeld met verkeersonveiligheid (zware vrachtwagens op smalle wegen), vernielde weginfrastructuur, lawaai, afval en vandalisme, .. Ook de toegankelijkheid voor de hulp- en veiligheidsdiensten blijft een groot probleem.

Samen met betrokken burgers, omwonenden en de milieuverenigingen, zal Groen Aalst  het verzet blijven ondersteunen. Het gebied van de Kluizen en de abdij van Affligem is ecologisch, landschappelijk en historisch te waardevol  om te vernielen.