Groen: “Nog 50 voetbalvelden vrije ruimte op bestaande industrieterreinen”

24 September 2018

Groen: “Nog 50 voetbalvelden vrije ruimte op bestaande industrieterreinen”

Uit cijfers die Groen gemeenteraadslid Andreas Verleysen opvroeg blijkt dat er nog 26ha vrij beschikbare ruimte is op de bestaande industrieterreinen in Aalst. Dit betreft vrije ruimte los van de leegstaande bedrijfsgebouwen zoals Dekaply, de Gates-site,.. “Als er nog zo veelontwikkelingsmogelijkheden zijn, is extra groene ruimte aansnijden op de Siesegemkouter gewoon slecht bestuur,” zegt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. “De bestaande industrieterreinen in Aalst vinden geen investeerders. Dat de stad halsstarrig blijft volhouden dat de ontwikkeling van de Siesegemkouter dringend is, klopt gewoon niet. In plaatse van duizenden euro’s te verspillen aan dure studiebureaus en onteigeningsprocedures zou de stad veel beter investeren in de (her)opwaardering van de bestaande industriezones”, zo zegt Groen- lijstduwer Andreas Verleysen. “Het fabeltje van de ‘health and care’-site op de Siesegemkouter is het typevoorbeeld van een stad die met oogkleppen naar de toekomst kijkt. Wil Groen extra werkgelegenheid creëren in Aalst? Zeker en vast! Maar dan wel door bestaande industrieterreinen te verdichten, te optimaliseren en extra in te zetten op werkgelegenheid in de binnenstad. De tijd dat je als stad zomaar groene ruimte kon aansnijden voor stadsontwikkeling is lang voorbij in ons volgebouwd Vlaanderen. Laat ons ook niet vergeten dat dit onmogelijk te rijmen valt met de nakende betonstop en de strijd tegen de klimaatopwarming.” “Als de stad doorgaat met het vernielen van de Siesegem krijg je binnen 10 jaar een kouter die volledig kapot is met wegenis en braakliggende terreinen zoals de KMO-zone aan de Albatros. Daar heeft de stad de bestemming van industrie gewijzigd naar meer retail omdat er maar geen invulling kwam van de beschikbare ruimte.” “Investeer in de optimalisering van de bestaande industriegebieden en laat deze landschappelijk zo waardevolle parel in Aalst niet verloren gaan”, roept Wantens tot slot op.