Ook in 2014 geen Internationale Jumping in Aalst?

14 Februari 2014

Er is geen plaats voor massa-evenementen, met 30 à 40.000 bezoekers, zoals Internationale Jumpings op Hof Somergem in Aalst.  Dat is de conclusie van de Provinciale Milieuvergunningscommissie van Oost-Vlaanderen.  E. Couckuyt zal in de Bestendige Deputatie, op aangeven van I. De Coninck (eveneens CD&V) schepen van leefmilieu in Aalst, de belangen van het leefmilieu, de mobiliteit en de buurtbewoners het advies van de Commissie volgen?  Of zal de invloed van grote financiële belangen van "enkelingen" primeren?  Gaan N-VA en Open VLD lobbyen voor het belang van " 't groot geld" of voor het milieu, het natuurgebied en de buurtbewoners?  En wat gaan de verschillende socialisten in Aalst doen? De Provinciale Milieucommissie is consequent met het negatieve advies dat zij reeds gaf in november 2012 en dat leidde tot het afgelasten van de internationale jumping in 2013.  De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen vernietigde toen sterk de milieuvergunning die eerder door het stadsbestuur van Aalst afgeleverd werd.  Logischerwijze moet de milieuvergunningsaanvraag van de NV Hof Somergem opnieuw geweigerd worden en is er dus ook geen geldige bouwvergunning om allerhande bouwwerken te starten.Groen Aalst, solidair met Raldes en de buurtbewoners, hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren.  Ruimte voor kleinschalige initiatieven van paardensport kan, maar geen massa-evenementen midden natuur- en woongebied.  Je gaat daar toch ook geen Rock-Werchter-festival organiseren?De editie van de Internationale Jumping, editie 2014, werd reeds verplaatst van juni naar september.  Kwestie van het delicate punt te verschuiven tot na de verkiezingen? Komaan, beken kleur!

Groen Aalst blijft het dossier volgen. En indien het provinciebestuur zichzelf zou verloochenen is er nog steeds een gegronde procedure mogelijk bij de Raad van State.  We hebben al veel bereikt en geven niet op!

Groen Aalst