Stadsbestuur koopt nog steeds vervuilende dieselwagens aan

22 April 2017

Stadsbestuur koopt nog steeds vervuilende dieselwagens aan

Groen Aalst is niet te spreken over de aankoop van enkele nieuwe vervuilende dieselvoertuigen door de stad. Op de gemeenteraad van 25 april wil het stadsbestuur de aankoop van 2 Volkswagen Alltracks laten goedkeuren. Dit zijn dieselwagens met een uitstoot van bijna 150 mg CO2. "In het klimaatplan dat de stad goedkeurde staat nochtans een systematische vergroening van het wagenpark", stelt Groen-voorzitter Lander Wantens."Dit wil zeggen dat bij de aankoop van nieuwe voertuigen de stad moet kiezen voor ecologische wagens. Een dieselwagen is dit duidelijk niet. We vragen ons als Groen dus af of de stad het klimaatplan au serieux neemt?"

"Behoudens een goed werkend Bea en bescheiden groenaanplant, is er weinig hoopgevends gebeurd de laatste jaren in Aalst", voegt Andreas Verleysen eraan toe. "De natuurvernietiging op Affligemdreef en Siesegemkouter gaat ondertussen onverminderd door."

Wantens: "Een aantal maanden terug was er nog zoveel commotie over vuile dieselbussen die naar Aalst komen, maar nu koopt de stad wel zelf nieuwe dieselvoertuigen aan. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal ieder lid van het college in zijn domein inspanningen moeten leveren en niet enkel de beleidsdomeinen leefmilieu en energie."

?Andreas Verleysen zal het stadsbestuur hierover interpelleren op de gemeenteraad van 25 april e.k.  ? ?

?