Work for Life

30 Maart 2014

Een job, een aangename job met een eerlijk loon, dat is geen lotje uit de loterij. Dat is een recht van iedereen. Groen Aalst was één van de bijna 100 afdelingen van groen die dit weekend de straat optrokken. We spraken mensen aan en deelden 'Work for Life' krasbiljetten uit. Werk en leven in balans houden: hier zetten we op in. Want 19.000 werknemers zitten momenteel thuis met een burn-out, 15 tot 20 procent krijgt er ooit mee te maken.  Een derde van de werknemers voelt de werkdruk aan als een probleem, 6 op de 100 zijn vandaag langdurig ziek. Achter deze cijfers schuilen niet alleen menselijke drama's, maar vooral een structureel probleem.Daarom stelt groen structurele oplossingen voor.

Laat ons burn-outs en langdurige ziekte voorkomen. Door het meten van het werkvermogen via een vragenlijst geef je werknemers en werkgevers een instrument om stress en te hoge druk in kaart te brengen en oplossingen uit te werken. Bij de ene werknemer is de combinatie werk-privé problematisch, bij de andere is het werk niet langer aangepast.  Het meten van het werkvermogen bestaat al met succes in Nederland en Finland.

Daarnaast stellen we voor om burn-out te behandelen als een arbeidsongeval en werknemers elke 5 jaar recht te geven op extern loopbaanadvies.

Wil je hier meer over weten? Surf zeker eens naar www.groen.be/werk of spreek één van onze vele leden aan. En bekijk zeker ook ons filmpje.